ZZA ondersteunt zorginstellingen

ZZA ondersteunt zorginstellingen met hun financiële en administratieve zorgprocessen. Onze consultants zijn ervaren ChipSoft EZIS/HiX specialisten met een brede kennis van zorgprocessen en actuele regelgeving. Wij staan voor kwaliteit en blijvende resultaten, samen met onze klanten.

Diensten

 

Applicatiebeheer

Functioneel applicatiebeheer
ChipSoft EZIS/ HiX
Uitvoeren Quickscan

Lees meer

ZZA heeft ervaren consultants die u kunnen ondersteunen bij de implementatie, migratie en het functioneel applicatiebeheer van EZIS/HiX. Onze consultants zijn gespecialiseerd in de financiële modules en beschikken over een brede basiskennis van de overige modules van het ZIS.

Onze consultants hebben ervaring met een groot aantal EZIS/HiX implementaties, migraties (EZIS naar HiX) en houden zich daarnaast bezig met diverse beheerswerkzaamheden, van tweedelijns support tot de implementatie van nieuwe regelgeving en de herinrichting van complexe processen.

.

Projectmanagement

Begeleiding van ZIS-implementaties
Ontwerpen financiële zorgprocessen
Coördineren van verandertrajecten

Lees meer

Dat ICT een onmisbaar onderdeel geworden is van de bedrijfsvoering binnen een ziekenhuis is al lang en breed bekend. Alleen door continu te innoveren is het mogelijk om de trends en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg bij te blijven en optimaal te ondersteunen. Gezien de complexiteit van de systemen en processen binnen zorginstellingen, is het belangrijk dat deze innovaties projectmatig worden uitgevoerd. Een duidelijke doelstelling met een specifiek resultaat.

Verschillende ziekenhuizen hebben afgelopen jaren ervaren dat ZZA projecten kan begeleiden en met succes kan afronden. Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook dat wij samen met het ziekenhuis de projectmedewerkers aansturen om met behulp van het gecreëerde draagvlak het project tot een succes te maken.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn onder andere ‘Verbeteren zorgregistratie’, ‘Optimalisatie bronverrichtingen’ en ‘Herinrichting stamtabellen (artsen, instanties)’.

.

Consultancy

Zorgadministratie
Horizontaal toezicht (AO/IC)
DBC-GGZ

Lees meer

De Zorgadministratie is vaak onmisbaar binnen het ziekenhuis. Hoewel er al jaren ‘registratie aan de bron’ gepretendeerd wordt door verschillende organisaties, blijkt de haalbaarheid in de praktijk vaak een utopie. Welk ZIS/EPD er ook draait bij een ziekenhuis, uit de praktijk blijkt, dat de zorgadministratie essentiële werkzaamheden moet blijven verrichten ten behoeve van het juist en volledig declareren van zorg.

Omdat de werkdruk op de zorgadministratie gedurende het verzekeringsjaar kan fluctueren, is het voor managers soms moeilijk in te schatten welke capaciteit aan resources noodzakelijk is om alle correcties weg te werken. In dit soort gevallen kan het zijn dat er wordt gekozen om een volledig verzekeringsjaar financieel af te sluiten waarbij niet alle geleverde zorg gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. Alternatief is, dat er extra resources worden ingezet om de administratie op orde te krijgen om nog zoveel mogelijk uitgevoerde zorg te declareren aan de zorgverzekeraar.

.

Producten

Managementinformatie

Data wordt tegenwoordig veelvuldig gegenereerd en verzameld. Dat gebeurd in alle markten en industrieën. In veel gevallen wordt deze data omgezet naar informatie voor controle, inzicht en voorspellingen. Ook binnen de gezondheidszorg wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt.

De uitdagingen die de meeste ziekenhuizen op dit moment ondervinden is het verzamelen van data en het zodanig presenteren van data zodat artsen, maar ook managers hierop kunnen sturen. Dankzij de diepgaande kennis van het ZIS/EPD van onze consultants, is ZZA in staat om uw vraag naar informatie te verzamelen en op een gestructureerde en zelfs interactieve manier te presenteren. Zo leveren wij geen ‘platte’ overzichten, maar is het bijvoorbeeld mogelijk om in een grafiek eigen filters in te stellen. Op die manier wordt management informatie niet alleen ingezet voor het management, maar kan het medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.

ZA Monitor

De Zorgadministratie Monitor (ZA Monitor) biedt ziekenhuizen tools en inzichten om grip op de zorgadministratie te krijgen. De ZA Monitor sluit daarbij naadloos aan op uw Ezis/HiX-werklijsten en omvat de modules:

  • DBC Validatie
  • LBZ Monitor
  • Tools

Mocht u interesse hebben in de ZA Monitor, neemt u dan gerust contact met ons op voor verdere informatie of maak een afspraak voor een live demo op uw locatie.

Klanten

Jamie is een prettige persoonlijkheid, werkt pro-actief, komt met creatieve suggesties en concepten. Hij kan met alle niveaus in de organisatie communiceren en presenteert zijn ideeën op een heldere en overzichtelijke manier.

Hoofd Zorgadministratie & AO/IC

Door plotseling vertrek van het Hoofd Facturatie & Advies moest er snel geschakeld worden. Gelukkig kon ZZA de juiste professional leveren om dit gat snel en goed op te vullen. Het ZMC kon daarmee rustig op zoek gaan naar een nieuwe medewerker met een gedegen inwerktraject.

Manager Financiën

Het JBZ heeft in de periode 2017-2018 gebruik gemaakt van de diensten van Jamie Maidman. Na de implementatie van het EPD van Chipsoft in juni 2016 werd het JBZ geconfronteerd met de nodige uitdagingen op gebied van Finance en Sturing & Verantwoording. Naast de dagelijkse aansturing van het team functioneel beheerders op dit gebied, heeft Jamie zich vanuit zijn rol als adviseur onder andere ook verdienstelijk gemaakt door het borgen en vergaand automatiseren van de reguliere processen van de zorgadministratie binnen de applicatie HiX, het uitwerken van landelijke aanleveringen (DICA), opstellen van het patiëntverwisselingen protocol, en afstemming bereikt over een financiële gegevens- uitwisseling met een belangrijke regionale ketenpartner.
Met Jamie hebben wij een ervaren en plezierige collega in huis gehad die ons goed op weg geholpen heeft.

Unithoofd MICT Functioneel Beheer Services

Over ons

ZZA – Zorgadministratie en Applicatiebeheer is een IT-dienstverlener werkzaam in de zorgsector. Met een specialisatie op financieel gebied waaronder zorgadministratie en zorgfacturatie is ZZA één van de weinigen in de markt die op dit vlak adviseert en ondersteunt.

Wij bieden onder andere consultancy op het gebied van applicatiebeheer voor het ZIS/EPD van ChipSoft Ezis/HiX, maar vervullen ook ad interim functies binnen ziekenhuizen zoals Hoofd Facturatie, Hoofd Zorgadministratie, Functioneel- en Technisch applicatiebeheerder.

Naast consultancy werkzaamheden ontwikkelen wij in-house zorg applicaties ter ondersteuning van de (financiële) zorgprocessen binnen een ziekenhuis of GGZ-instelling.

Jamie Maidman, Senior Consultant
0615626716J.Maidman@zza.nl

Awara Pshdary Treur, Senior Relatiemanager
0610326221A.Treur@zza.nl

Abner van den Hout, Programmeur
0611840866A.vandenHout@zza.nl

Erik van Dam, Senior Consultant
0624867937E.vanDam@zza.nl

Harry Zuidwijk, Senior Consultant
0653606290H.Zuidwijk@zza.nl

Dustin van Nijkerken, Senior Consultant
0629424786D.vanNijkerken@zza.nl

Johan Bakker, Consultant
0623070306J.Bakker@zza.nl

Pien Nootebos-Driesse, Consultant
0640879922P.Nootebos@zza.nl

Esther Dame-van der Kwaak, Consultant
0636041335E.Dame@zza.nl

Twan van den Berg, Consultant
0624875344T.vandenBerg@zza.nl

Contact opnemen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht

 

 

 

 

Contactgegevens ZZA